Goede raad is duurzaam!

Samen met u investeren wij in een duurzame wereld

Het Duurzaam Energieloket B.V. is een energieadvies organisatie waarbij onafhankelijke kwaliteit en saamhorigheid hoog in het vaandel staan. Wij zijn een van de oudste EP adviesbedrijven en hebben jarenlange ervaring met EPA en het begeleiden en opleiden van EP adviseurs. Daarnaast werken wij als ondersteunende organisatie voor gekwalificeerde EP adviseurs. Aangesloten partners kunnen zo officieel bij de RVO geregistreerde energielabels voor bestaande woningen, utiliteitsbouw en nieuwbouw afgeven.

Wij verzorgen EP-W en EP-U labels en maatwerkadviezen, EED audits, Informatieplicht en Energiescans. Wij zijn gespecialiseerd in VvE adviestrajecten en voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan VvE's om in aanmerking te komen voor subsidie of de Energiebespaarlening. Daarnaast geven wij opleidingen op het gebied van EP-W en EP-U.

Het Duurzaam Energieloket is KOMO gecertificeerd voor de EP-W en EP-U basis- en detailniveau. Wij hebben jarenlang ervaring met het uitbrengen van energieadviezen en energiescans voor particulieren, VvE’s, gemeenten en overheidsinstellingen. Daarnaast verzorgen wij voor de hotelbranche pre-audit trajecten ten behoeve van de Greenkey certificering.

Label of maatwerkadvies aanvragen voor woning, VvE of utiliteitsgebouw

Duurzaam Energieloket verzorgt labels en maatwerkadviezen voor woningen en gebouwen. Stuur ons een mail via onderstaand contactformulier en wij zorgen dat een energieadviseur op korte termijn contact met u opneemt met informatie over prijs en bezoek mogelijkheden.

  Aansluiten als EP adviseur

  Bent u een gekwalificeerd adviseur dan kunt u als licentiehouder BRL9500 onder het certificaat werken van Duurzaam Energieloket. Wij zijn gecertificeerd voor de EP-woningbouw basis en detail, -utiliteitsbouw basis en detail en -Maatwerkadvies W en U. Duurzaam Energieloket heeft ervaring sinds 2002 en wij onderscheiden ons door kwalitatief hoge 1 op 1 begeleiding, lage tarieven en een hechte teamcultuur
  Wat bieden wij u:

  • Certificering en inhoudelijke begeleiding
  • Administratieve verwerking EP adviezen en labels
  • Kwaliteitscontrole EP adviezen en labels
  • Meelopen en controle op locatie
  • Informeren over veranderingen en veel gemaakte fouten
  • Opleiding en bijscholing
  • Helpdesk voor inhoudelijk/technische vragen of vragen over de werkwijze
  • Opdrachten
  • huur thermografiecamera
  • Persoonlijke of groeps coaching als startend inspecteur

  Onze tarieven

  Wilt u zich aansluiten bij ons. Meer info: