Aansluiten als adviseur

Adviseurs kunnen zich aansluiten bij het Duurzaam Energieloket en via ons afmelden. Samenwerking met ons heeft vele voordelen. De volgende zaken worden door ons voor u geregeld:

Certificering en inhoudelijke begeleiding

  • Certificering en inhoudelijke begeleiding
  • Administratieve verwerking EP adviezen en labels
  • Kwaliteitscontrole EP adviezen en labels.
  • Meelopen en controle op locatie
  • Informeren over veranderingen en veel gemaakte fouten
  • Opleiding en bijscholing
  • Helpdesk voor inhoudelijk/technische vragen of vragen over de werkwijze
  • Opdrachten
  • Gebruik (tegen kleine vergoeding) van onze thermografische camera

Het Duurzaam Energieloket profileert zich als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie. Wij werken met het geavanceerde DELsys. Dit geautomatiseerde systeem vereenvoudigd het werkproces voor adviseurs en helpt hen bij hun dossiervorming en het maken van labels en maatwerkadviezen.

Om het kwaliteitsniveau van de adviseurs op peil te houden organiseren wij elk jaar een terugkomdag voor zowel de EPA-W als de EPA-U adviseurs. Hier worden de nieuwste ontwikkelingen besproken en kunnen problemen waar de adviseurs tegenaan lopen behandeld worden. Wij streven naar een hecht adviseursteam. Hiervoor stimuleren wij het onderlinge contact tussen de adviseurs en worden er gezamenlijke beursbezoeken georganiseerd. Onze kwaliteitsmanager, Luis de Freitas, staat klaar om onze adviseurs te helpen bij problemen en ook onze telefonische Helpdesk is er om u te ondersteunen.

Het het regelmatig voor dat er bij het Duurzaam Energieloket grote opdrachten worden aangenomen. Wij zoeken voor de uitvoering hiervan adviseurs binnen ons netwerk.

Het Duurzaam Energieloket verklaart uitdrukkelijk dat zij vertrouwelijk om gaat met woning- en klantgegevens en dat deze gegevens eigendom blijven van de adviseurs en niet aan derden worden doorgegeven.

Als laatste willen wij nog benadrukken dat aansluiten bij het Duurzaam Energieloket vooral ook leuk is. Wij zijn een groep van gemotiveerde adviseurs en medewerkers die het vak van energieadviseur een warm hart toedragen en zien wat het belang van een goed kwaliteitsadvies voor de consument is.

Hier vindt u onze afmeldtarieven

Wilt u meer informatie vul dan ons contactformulier in: