VVE Duurzaamheidsloket

Het Duurzaam Energieloket werkt onder de noemer van VvE Duurzaamheidsloket en adviseert VvE's over de mogelijkheden om energie te besparen en de Meer Jaren Onderhouds Plainning te vergroenen.

Bent u een VvE en wilt u aan de slag met duurzaamheid? Of wilt u wellicht duurzaam onderhoud combineren met energiebesparende maatregelen? Wij informeren u over alle mogelijkheden en regelingen. Momenteel zijn er tal van subsidies en regelingen die maken dat de tijd nog nooit zo rijp was voor VvE's om met verduurzaming aan de slag te gaan

.

Wij kunnen een advies voor u opstellen waar op overzichtelijke wijze in kaart gebracht wordt wat de huidige energiezuinigheid van de VvE is, wat de mogelijke verbeteringen zijn en welke investeringskosten en terugverdientijden hiermee gepaard gaan. Ook financiering- en subsidiemogelijkheden worden voor u in kaart gebracht. De kosten voor dit advies vallen grotendeels binnen de subsidieregeling

Daarnaast helpen wij uw VvE met de communicatie van mogelijke maatregelen naar uw leden. Wij kunnen u of uw beheerder tevens helpen met het vergroenen van de Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). Ook voor deze kosten biedt de subsidieregeling 'Energiebesparing eigen huis' een vergoeding.

Meer info vindt u op onze aparte VvE Duurzaamheidsloket site

Aanmelden kan via onderstaand formulier

  Op 8 maart vond in het van der Valk hotel Haarlem een zeer succesvolle bijeenkomst plaats voor VvE's in Schalkwijk.

   Zo'n 55 VvE bewoners en bestuursleden waren aanwezig. VvE Duurzaamheidsloket was organisator van de bijeenkomst. Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn en in 2040 aardgasvrij. Voor VvE's betekent dit dat er nu al gekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn en hoe de MJOP aangepast moet worden. 

  Samen met de gemeente Haarlem is het VvE Duurzaamheid al enige tijd bezig met het adviseren van VvE's. In deze fase ligt de focus op Schalkwijk omdat in deze wijk een aanzienlijk aantal grote en middelgrote VvE's te vinden is. 

  VvE team

  Om VvE's zo goed mogelijk te kunnen helpen wordt er gewerkt met een VvE team van VvE specialisten.

  • Duurzaam Energieloket - coordinatie, procesbegeleiding, energgieadvies
  • Gantvoort Architectuur - Bouwkundig, advies en begeleiding
  • Botbouw - Uitvoering en Bouwkundig Onderhoud
  • Goes Installatietechniek - Installaties en Onderhoud
  • Jansens Verwarming BV - Installaties en Onderhoud
  • VvE Belang - Voorlichting en ondersteuning VvE onderwerpen
  • Univeste - Onderhoudsplanning, financieringsvraagstukken
  • Hieronder kunt u de presentaties downloaden 

    

   Presentaties 8 maart 2017

   VvE Belang presentatie

   Univeste VvE

   VvE team presentatie