Aansluiten als adviseur

Het Duurzaam Energieloket is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandige ondernemers in duurzaam ondernemen en energiebesparing voor woningen en utiliteitsbouw. Adviseurs zijn bij ons aangesloten voor de EPA-W, de EPA-U of om VvE maatwerkadviezen uit te brengen onder ons certificaat. Wij zijn gecertificeerd voor de BRL 9500 deel 1 tm 4. Met elkaar proberen we een manier van ondernemen te realiseren waarbij wij:
  • respect hebben voor elkaar
  • elkaar de ruimte geven en iets gunnen
  • niet streven naar macht, status en invloed om de invloed
Deze filosofie en grondhouding resulteert in een focus op kwaliteit en het primair realiseren van een toegevoegde waarde voor onze klanten. Wij zijn primair gericht op het belang van onze klanten. Dit geeft onszelf voldoening en wordt ook als zodanig herkend en gewaardeerd door onze klanten. Een 50 tal adviseurs is aangesloten bij het Duurzaam Energieloket en hierdoor kunnen wij landelijk werken.

Samen met u investeren wij in een duurzame wereld