Goed nieuws over de SEEH regeling voor VvE’s

SEEH subsidie wordt verlengd

Na het bericht over het sluiten van de SEEH subsidie hebben wij inmiddels goed nieuws ontvangen dat wij u niet willen ontzeggen.

Wij ontvingen van RVO de volgende informatie:

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) was erg populair in de laatste weken van 2020. Er zijn zoveel subsidieaanvragen voor de SEEH ingediend, dat het subsidieplafond van 84 miljoen euro ruimschoots is overschreden. Ook zijn er veel aanvragen van VvE’s binnengekomen waardoor deze regeling tijdelijk stopgezet is begin februari. In deze mail wil ik u informeren over de laatste stand van zaken rond de SEEH.
 
Stand van zaken
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft maandag 1 maart de Tweede kamer geïnformeerd dat er 70 miljoen euro extra budget beschikbaar gaat komen om de SEEH-aanvragen, ingediend voor sluitingsdatum van 31 december 2020, af te kunnen handelen.  
Daarnaast heeft de Minister aangekondigd dat de SEEH voor VvE’s in 2021 doorgezet zal worden. Er is nog geen datum bekend wanneer de regeling voor VvE’s heropent.
U kunt de brief van de minister aan de Tweede kamer hier lezen.
 
Hoe verder
Op dit moment wordt er gewerkt aan het publiceren van het verhoogde subsidieplafond. Zodra dit gebeurd is, kan RVO doorgaan met het afhandelen van aanvragen, waarvoor eerst geen geld beschikbaar was. Aanvragers krijgen een bericht over de status van hun aanvraag.
 
Het extra geld beschikbaar stellen duurt even. Wij vragen daarvoor onze klanten begrip.
 
Wij hopen dat u hiermee voor nu voldoende informatie heeft.
Team RVO

  
VvE’s die al een aanvraag hebben uitstaan maar waar nog geen betaling hebben ontvangen moeten dus nog even geduld hebben maar de aanvragen worden hervat zodra de subsidiepot is aangevuld. Nieuwe aanvragen kunnen gedaan worden zodra de regeling heropent wordt.