Cursus EPA-U – 24, 25 en 26 november

Op 24, 25 en 26 november organiseert Duurzaam Energieloket een EPA-U opleiding.

Voor wie?

Deelnemers aan de training EPA-U kunnen werkzaam zijn bij bijvoorbeeld woningcorporaties, gemeenten, bouwkundig adviesbureaus, ingenieursbureaus, installatiebureaus of makelaarskantoren.

Kosten

€ 600 excl BTW,  incl koffie thee en lunch

Locatie

Werengouw 87B, 1024 NN, Amsterdam

Docent

Luis de Freitas

Programma

De eerste twee dagen van de training zijn gereserveerd voor het technisch inhoudelijke gedeelte. Dag drie richt zich op softwaretraining en de voorbereiding op het staatsexamen

Benodigdheden

Laptop.
ISSO 75.1 norm (EPA-U). Deze kunt u aanschaffen via deze link.
U krijgt van ons beschikking over de cursuslicentie. Ook de BRL 0.0, 0.3 en 0.4 wordt door de docent verzorgt
 

Wat kunt u na de training


Na de training :   
  • Bezit u voldoende praktische en theoretische kennis om zelfstandig aan de slag te gaan als EPA-U opnemer en/of EPA-U adviseur;
  • Bent u in staat zelfstandig een inspectie uit te voeren voor utiliteitsgebouwen;
  • Bent u op de hoogte van het gebruik van de VABI software;
  • Bent u voorbereid op het staatsexamen EPA-U.
 

Verplicht staatsexamen EPA

U kunt pas als officieel erkend EPA-U opnemer of – adviseur aan de slag nadat u het  centraal examen EPA-U via het Cito hebt afgelegd. Tijdens de training EPA-U bereiden wij u voor op dit staatsexamen*.

*Voor de data waarop het staatsexamen wordt afgenomen verwijzen wij u naar de site van Cito.

Aanmelden