EPA-U label per 1 juli gehandhaafd

De Eerste Kamer heeft, net als eerder de Tweede Kamer, ingestemd met de gewijzigde woningwet. Dat betekent dat het energielabel voor utiliteitsgebouwen vanaf 1 juli 2015 word gehandhaafd. Via de gewijzigde woningwet is de handhaving van het EPA-U label vanaf 1 juli dit jaar geregeld. Het label is verplicht voor utiliteitsgebouwen. Als het label ontbreekt wordt er een bestuurlijke boete opleggen. Het gaat in de woningwet om de aanpassing van artikel 120b. Dit artikel gaat over handhaving van internationale verplichtingen, zoals de implementatie van de EPBD, de Europese richtlijn voor energiebesparing bij gebouwen. Daar stond in de oorspronkelijke tekst alleen de lasten onder bestuursdwang. Daar wordt aan toegevoegd de bestuurlijke boete die bedoeld is voor onder andere het energielabel voor de utiliteitsbouw, Reactie FedEC Voor de Federatie van Energieconsultants (FedEC) is de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet goed nieuws, meldt FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim. ‘Binnen de nieuwe woningwet is nu de sanctionering van de EPA-U geregeld.  Informeel had het ministerie van BZK al toegezegd dat bij het ontbreken van een EPA-U label bij verkoop of verhuur van een pand een bestuurlijke boete zou worden toegekend, maar dit was tot nu toe nog niet wettelijk vastgelegd. Vanaf 1 juli 2015 is de bestuurlijke boete dus nu een feit. De FedEC heeft zich de afgelopen maanden erg ingezet om het belang van handhaving onder de aandacht te brengen bij de politiek. Wij zijn dan ook blij dat we in deze een succes hebben behaald,’ aldus Sternheim. Sherry_Netherland_Hotel_jeh