Europese Energie-Efficiency Richtlijn – EED

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (2012/27//EU) vastgesteld (ook wel de EED genoemd). Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 helpen realiseren. Dat moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, de energierekening omlaag te brengen en om minder afhankelijk te zijn van de import van fossiele brandstoffen. Deze richtlijn bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven welke zijn omgezet in nationale wet- en regelgeving. Een daarvan betreft de verplichting voor grote ondernemingen om een energie-audit uit te voeren welke is vastgelegd in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie. Duurzaam Energieloket is gespecialiseerd om u te helpen bij uw energieaudits. De energie-audit is van toepassing op de grote ondernemingen. Dit zijn ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Ga hier naar het stappenplan om te kijken of uw onderneming verplicht is tot het laten maken van een energie-audit. Wilt u een afspraak met ons maken bel dan onze EED adviseur Luis de Freitas: 06-19258687 of vul ons contactformulier in.
 Meer info over dit onderwerp vindt u bij RVO