FedEC trekt aan de bel bij Directie bouwen van BZK in verband met eindejaars sluiting EP-online

FedEC heeft een brief gestuurd aan Meindert Smallenbroek, Directeur Bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake het niet kunnen afmelden van EPA labels tussen 28 december en 1 januari.

Momenteel is het volgende bericht te lezen op de site van EP-online: Mededeling: I.v.m. onderhoud is ep-online niet beschikbaar van 29 december 17 uur tot 1 januari 2015. Reden voor het niet beschikbaar zijn, is de transitie naar het nieuwe systeem dat per 1 januari live gaat. De branchevereniging is verontwaardigd over deze sluiting omdat veel adviseurs alle tijd in december nodig hebben om hun opdrachten portefeuille zo leeg mogelijk te maken. In de brief schrijft de FedEC het volgende: “Het feit dat adviseurs aan het eind van het jaar extra werkdruk hebben om hun opdrachten af te ronden is iets dat elk jaar plaatsvind. Veel subsidies lopen tot 1 januari en ook dit jaar zijn er subsidies waarbij maatwerkadviezen en/of labels betrokken zijn. Die paar dagen aan het eind van het jaar zijn vaak hard nodig en afmeldbureaus zitten niet zelden op 31 december nog tot laat af te melden. Dit jaar is er nog een extra reden waarom adviseurs hun opdrachten portefeuille zo leeg mogelijk willen maken. Vanaf 1 januari is bij de EPA-W het nader voorschrift van kracht. Allereerst heeft deze nieuwe systematiek gevolgen voor de labelbepaling: iets wat met het huidige systeem een label B krijgt kan met het nader voorschrift een slechter (in enkele gevallen een beter) label krijgen. Bovendien zijn de eisen te aanzien van de werkwijze anders en uitgebreider bij het nader voorschrift. Omdat veel adviseurs al opnames hebben gedaan voor hun opdrachten betekent afmelden na 1 januari dat zij om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van het nader voorschrift opnieuw naar de locaties zullen moeten gaan om extra data te verzamelen. De energieadviesbranche is een flexibele branche die vooral bezig is met het leveren van onafhankelijk kwaliteitsadvies. De branche heeft de afgelopen jaren al veel veranderingen en aanpassingen moeten doorstaan. Ook in 2015 staan er weer grote veranderingen op de agenda. Hier hebben wij begrip voor en hier willen wij zoveel mogelijk aan meewerken. Maar twee weken voor datum aangeven dat het afmelden de laatste dagen van het jaar niet mogelijk is en waardoor klanten subsidies mislopen en adviseurs geconfronteerd worden met extra werkdruk is ons inziens ontoelaatbaar en ook totaal onnodig. De FedEC vraagt u met klem of u alles op alles wilt zetten om de mogelijkheid om tot 31 december 00:00 uur labels af te melden open te houden.’
 De FedEC is in afwachting van een antwoord van BZK.