Nationaal Energielabelcongres 8 oktober (Vakbeurs Energie 2014)

lenteakkoordfedec-logo isso Zowel bij het Energielabel Woningbouw als bij het Energielabel Utiliteit zullen er een aantal veranderingen doorgevoerd worden in de komende maanden. Op 8 oktober vindt het Nationaal Energie Labelcongres plaats tijdens de Energievakbeurs 2014. Het congres is een initiatief van FedEC,  ISSO en het Lenteakkoord. Middels verschillende masterclasses  zal nader ingegaan op de komende veranderingen en de implicaties hiervan. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: EPA-W bestaande bouw De methodiek voor de bepaling van het energielabel van woningen is aangepast. De rekenmethodiek is gebaseerd op NEN 7120 + Nader Voorschrift. In de nieuwe aanpak wordt de energetische kwaliteit op basis van een beperkt aantal woningkenmerken bepaald.  Alle woningeigenaren ontvangen (januari 2015) een indicatie van de energielabelklasse voor hun woning(en) gebaseerd op reeds beschikbare woningeigenschappen (indicatief energielabel). De woningeigenaar kan vervolgens zelf aanpassingen maken via internet. Een onafhankelijke deskundige controleert de aanpassingen op afstand en geeft goedkeuring. Als dat het geval is kan de woningeigenaar het vernieuwde energielabel registreren. Naast het indicatief/vernieuwd label blijft de oude EPA systematiek gehandhaafd voor Woningbouwverenigingen en de huursector.  Ook hier wordt per 1 januari 2015 een Energieprestatiecertificaat opgesteld op basis van het Nader Voorschrift (NEN 7120). EPA-W Nieuwbouw Samen met de marktpartijen is er voor nieuwbouw woningen een opleverprotocol opgesteld, in dit opleverprotocol wordt nagegaan of alle energiebesparende maatregelen die bij de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn aangehouden aanwezig zijn bij oplevering en van de woning. Eveneens wordt  nagegaan of deze maatregelen kwalitatief goed zijn uitgevoerd. EPA-U bestaande bouw / nieuwbouw Per 1 juli 2014 zijn er veranderingen met betrekking tot  het energielabel voor bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen. Het Energielabel voor bestaande (minder energiezuinige) utiliteitsgebouwen is aangepast aan de EPBD-recast. Voor  nieuwbouw utiliteitsgebouwen en zeer energiezuinige utiliteitsgebouwen kan voor het opstellen van het energielabel gebruikt worden gemaakt van zogenaamde  energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Er dient dan te worden nagegaan of alle energiebesparende maatregelen die zijn aangenomen in de EPC-berekening ook daadwerkelijk zijn aangebracht in het gebouw.  Voor nieuwbouwwoningen geldt een zogenaamde energieprestatiecoëfficiënt. Er zijn ontwikkelingen in kwaliteitsborging van deskundigen. En er is een boetesystematiek ontwikkeld om de nieuwe regels te handhaven.  Nationaal Energielabel Congres Tijdens  het Nationaal Energielabel Congres praten kenners de deelnemers  volledig bij over deze en meer ontwikkelingen. Na het congres kan men bovendien de exposantenstands, demonstaties en andere inhoudelijke sessies op de Energievakbeurs bezoeken. Het Nationaal Energielabel Congres vindt plaats gedurende de Vakbeurs Energie 2014 in de Brabanthallen in Den Bosch, op woensdag 8 oktober van 9.30-13.00 uur. De kosten voor dit congres bedragen EUR 50,- excl. BTW. Aanmelden doet u hier.