Subsidie voor energiebesparing huurwoning misbruikt

Woningcorporaties vragen subsidie aan om huurwoningen energiezuiniger te maken. Voor een deel van de woningen wordt de subsidie onterecht verstrekt omdat de cijfers voor de energie-index niet kloppen. Dat blijkt uit onderzoek, meldt minister Blok. Minister Blok bevestigt in een brief aan de Tweede Kamer vermoedens van onregelmatigheden bij de uitvoering van de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP). Dit is een subsidieregeling met een budget van 400 miljoen euro, bedoeld om slecht-geïsoleerde woningen energetisch te verbeteren. Bij deze woningen valt de meeste energiewinst te halen. Woningen met een huurprijs onder de 710 euro per maand komen in aanmerking voor de STEP-subsidie als ze minstens drie klassen in Energie-Index verbeteren door energie te besparen. De Energie-Index is een maat voor de energiezuinigheid van de woning en is nauwkeuriger dan het energielabel. Klokkenluider Een klokkenluider signaleerde vorig jaar in september dat er sprake zou zijn van onregelmatigheden bij een aantal subsidieaanvragen. Het zou gaan om een onjuiste Energie-Index bij de aanvraag om subsidie. Inmiddels heeft Nieman Raadgevende Adviseurs in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad onregelmatigheden geconstateerd zijn. Bij een steekproef van 200 woningen bleek in meer dan de helft van de gevallen een materiële afwijking te bestaan tussen de werkelijke situatie van de woning en de opgegeven situatie bij de subsidieaanvraag. Zonder inspectie Tevens blijkt dat er op aanzienlijke schaal geen inspectie van de woning heeft plaatsgevonden en dat de Energie-Index is bepaald op basis van historische gegevens, die niet in overeenstemming zijn met de actuele werkelijke situatie. Ook bij het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH), dat gebruik maakt van dezelfde systematiek als de STEP-regeling, zijn fouten geconstateerd. Uit controle van RVO blijkt dat bij een op de vier woningcorporaties, die een aanvraag bij het FEH hebben ingediend, de werkelijke situatie niet overeenstemt met de situatie zoals in de aanvraag is vermeld. Geen verrassing Voor de Federatie van Energieconsultants (FedEC) komt dit nieuws niet als een verassing. ‘Met aanzienlijke subsidies zijn er altijd partijen die daar misbruik van maken. Vanaf de invoering van het energielabel tot vandaag de dag kunnen woningbouwverenigingen grote financiële voordelen op het gebied van subsidies behalen. Veel woningbouwverenigingen hebben eigen adviseurs opgeleid tot energieprestatie-adviseurs die energielabel kunnen afgeven. Het labelen van woningen en de subsidieaanvragen verlopen geheel intern’. Dat kan misbruik in de hand werken, bedoelt FedEC. Kaf tussen koren ‘Hieruit blijkt weer eens te meer het belang van onafhankelijk advies’, zegt Isabelle Sternheim, voorzitter van FedEC. ‘FedEC is opgericht voor adviseurs die zich willen onderscheiden als onafhankelijke kwaliteitsadviseur.Wij weten helaas dat er kaf tussen het koren zit dat erkeer op keer voor zorgt dat energieadvies en energielabels een slecht imago krijgen. Wij zijn blij dat dit soort onrechtmatigheden boven tafel komen en werken graag mee aan het formuleren van een oplossing die dit soort praktijken in de toekomst zal voorkomen,’ aldus Sternheim. Aanpassingen Minister Blok past de STEP-regeling zo aan dat de kans op de onregelmatigheden sterk wordt verminderd. Hoewel hij niet met zekerheid kan vaststellen dat de onregelmatigheden met opzet zijn gedaan om misbruik te maken van subsidie, neemt hij maatregelen om ervoor te zorgen dat de regelingen op rechtmatige wijze kunnen worden uitgevoerd. Alle tot nu toe ingediende aanvragen worden ingetrokken. Dit geeft corporaties en particulierende kans om hun aanvraag opnieuw in te dienen, maar nu met voldoende waarborgen dat de geleverde informatie juist is. Aanvragers die toch onjuiste informatie sturen lopen het risico dat RVO aangifte doet bij het Openbaar Ministerie. Controle Energie-Index De sector zelf moet de controle van de Energie-Index verbeteren, schrijft minister Blok. ‘Nagegaan moet worden hoe de naleving structureel verbeterd kan worden en of er voldoende checks and balances in het systeem aanwezig zijn.’ Dit is onder meer een taak voor de FedEC. Minister Blok geeft in zijn brief aan in gesprek te willen gaan met FedEC over deze kwestie.‘Ik zal hierover in overleg treden met de FedEC en met de certificerende instelling KVINL. Eind 2015 moet duidelijk zijn of de marktpartijen hier stappen in zetten, zodanig dat het vertrouwen in de certificering kan worden vergroot,’ aldus minister Blok in zijn brief. https://www.ensoc.nl/nieuws/subsidie-voor-energiebesparing-huurwoning-misbruikt