Tweede Kamer geeft groen licht voor ‘vereenvoudigd’ energielabel

Verschillende partijen zijn de afgelopen maanden intensief bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuw vereenvoudigd energielabel voor de woningbouw. In 2013 is het huidige systeem van het W-label door de Tweede Kamer af geserveerd als te ingewikkeld en te duur. Het weggestemde systeem was ondertussen verschillende verbeterrondes doorgekomen en van overheidswege en van de kant van de adviseurs was hier meer dan gemiddeld en jarenlang in geïnvesteerd. Helaas hebben onze politieke leiders hier geen boodschap aan gehad en is het systeem met voorgestelde handhaving kansloos weggestemd. De opgave waarmee BZK zich geconfronteerd zag was het ontwikkelen van een nieuwe systematiek die voldoet aan de EPBD, eenvoudiger voor de gebruikers zou zijn, goedkoper is en bovendien gedragen wordt door alle betrokken partijen. Het systeem waarvoor is gekozen werkt als volgt: huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 een voorlopig energielabel toegestuurd. Op het moment dat zij hun woning verkopen of verhuren, moet het voorlopig label zijn omgezet naar een definitief label. Dit omzetten gebeurt met behulp van een erkende deskundige die na controle van ingevoerde gegevens een fiat zal geven tot afmelden. Dit afmelden zal door de eigenaar zelf gebeuren. Het huidige systeem van energiecertificering zal nog steeds blijven bestaan en zal nodig zijn bij de huursector waar het energielabel een onderdeel is van de huurprijs. Ook is te verwachten dat wanneer label een onderdeel zal zijn van hypotheekrentebepaling de oude systematiek gebruikt zal blijven worden.