Eendaagse opleiding Maatwerkadvies voor VvE’s

Verenigingen van Eigenaren kunnen subsidie krijgen voor energiebesparing. Zij vragen een energieadvies aan, eventueel in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan  (MJOP)  en/of procesbegeleiding en krijgen daarmee inzicht in welke energiebesparende maatregelen voor hun gebouw het beste resultaat en rendement geven. Voor een energieadvies, het energieadvies in combinatie met twee energiebesparende maatregelen en procesbegeleiding en het energieadvies in combinatie met het meerjarenonderhoudsplan plus procesbegeleiding is subsidie beschikbaar.

Welke EPA-adviseurs?
Het energieadvies moet voldoen aan strikte voorwaarden. Zo moet de adviseur gecertificeerd zijn volgens BRL 9500-02, dient het energieadvies een inschatting van de investering te bevatten en moet er een uitleg over het realiseren van een zeer energiezuinig pakket (ZEP) of nul op de meter (NOM) woning opgenomen zijn.

Speciaal voor maatwerkadviseurs 002
Een maatwerkadvies voor een VvE-complex is anders dan voor een grondgebonden woning. In een appartementencomplex zijn dak, buitenmuren, vloer op de begane grond en meestal ook de kozijnen gemeenschappelijk bezit. Om de isolatie van een appartement verbeteren is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen kunnen niet zomaar op het dak gezet worden. Buitenom rookgaskanalen maken voor een pelletkachel mag ook niet zonder toestemming. Voor het bestuur van de VvE wordt een complex rapport gemaakt. Hierin staat een overzicht van mogelijkheden om besparingen te realiseren op complexniveau met de investeringen, terugverdientijden, rendementen en subsidies.

FedEC biedt in samenwerking met BZK, RVO en het Nationaal Energie Bespaarfonds een eendaagse opleiding, speciaal ontwikkeld voor de experts die VvE’s op weg willen helpen met energie besparen. Het programma van de opleiding is onderstaand opgenomen. De opleiding is bestemd voor gekwalificeerde maatwerkadviseurs met een BRL 9500-02 certificering of personen die dit overwegen.

Herkenbaarheid
Op www. maatwerkadviesvoorwoningen.nl staan alle maatwerkadviseurs die gespecialiseerd zijn in en ervaring hebben met het adviseren van VvE’s. Criteria om hier opgenomen te worden zijn allereerst natuurlijk gebaseerd op de vereiste certificering. Maar een goed advies voor toch vaak complexe VvE’s  bestaat uit meer. Zo is kennis van grote installaties van belang en is kennis over de overheidsregelingen, financieringen en investeringen onmisbaar.

Programma
Klik hier om het programma van deze eendaagse FedEC-opleiding te bekijken.

Wanneer

3-12-2018

Aanmelden

Aanmelden kan via de volgende link