Oproep aan adviseur om zich in te schrijven voor examens!

Dit bericht heeft betrekking op de examenmodule WA-B, UA-D, UA-B, W-5, U-5.

Wij hebben informatie ontvangen van officiële instanties die we u niet willen onthouden. Door een voor alle partijen beneden de verwachting liggend aantal aanmeldingen voor de examens is er de indruk dat een groot aantal adviseurs in afwachting is van een volgend examen moment. Gezien het feit dat er de komende periode enkel digitaal examens kunnen worden afgenomen is het aantal beschikbare examensets beperkt. Consequentie hiervan is dat er op korte termijn geen volgende examen data meer beschikbaar komen voor de diverse module die nu worden aangeboden. Hierom hebben de exameninstituten aangegeven de inschrijving voor de examens met enkele dagen te verlengen om meer adviseurs de kans te geven zich in te schrijven. Kortom; Bent u nog niet gediplomeerd maar wel voornemens de examens te gaan doen schrijf u dan nu in om niet gedurende lange tijd uw werk niet te kunnen uitvoeren.

Aanmelden kan via https://lnkd.in/djupRyC en https://www.cito.nl/