SEEH subsidiepot VvE leeg

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) leeg – regeling  gesloten

Tot onze verbazing lezen wij net op de site van RVO het volgende:

“Omdat de in 2020 binnengekomen aanvragen het totale subsidiebudget voor VvE’s naar verwachting ruimschoots uitput, is het voorlopig niet mogelijk nieuwe subsidieaanvragen in te dienen. In samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceren wij op deze website zo snel mogelijk meer informatie over het vervolg voor de overige aanvragen die in 2020 zijn ingediend.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve

Wij zijn hier zeer verbaasd over omdat niets in deze richting wees en er het afgelopen jaar met Corona ook heel weinig gebeurd is. Met name de pot voor het maatwerkadvies was nog voldoende gevuld. Wij begrijpen heel goed dat dit nare gevolgen kan hebben voor uw VvE.

Naar alle waarschijnlijkheid zal er nieuw budget vrij komen maar op dit moment is nog onduidelijk wanneer. Wij zullen contact opnemen met het ministerie en RVO en zodra wij meer weten zullen wij u op de hoogte brengen via onze kanalen.