Energiescan

Het Duurzaam Energieloket verzorgt energiescans voor bedrijven en organisaties die verplichtingen hebben op het gebied van energie en milieu (Wet Milieubeheer of Algemene Maatregel van Bestuur)

U voldoet hieraan als u meer dan: 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar verbruikt.

Door zelf een energierapportage te laten opstellen en niet af te wachten tot het Bevoegd Gezag dit afdwingt, voorkomt u dat het Bevoegd Gezag voor u bepaald welke energiebesparende maatregelen u moet nemen.

De kosten voor een energiescan zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de te onderzoeken variabelen. Hiervoor kunt u een offerte bij ons aanvragen. De kosten zijn aftrekbaar van de belastbare winst, mits u een maatregel treft die vermeld staat in het EPA-rapport. EIA en VAMIL bieden mogelijkheden om investeringen in energiebesparing (en de kosten voor maatwerkadvies) af te trekken van de belasting. Uw effectieve voordeel kan hierbij oplopen tot 19% van de investering.