EP-U

Een duurzaam gebouw is comfortabel voor zijn gebruikers, reduceert de energiekosten en verhoogt de verhuurbaarheid en de waarde van het gebouw.

Momenteel is het verplicht om een EP-U label te kunnen overleggen bij verkoop en verhuur van een gebouw. Dit betekent dat er een bestuurlijke boete opgelegd wordt aan gebouweigenaren die niet voldoen aan deze verplichtingen.

Duurzaam Energieloket kan u op korte termijn helpen om uw panden op een energetisch en duurzaam hoger plan te brengen via op maat uitgewerkte EP-U adviezen.

Maatwerkadvies

Een EP-U maatwerkrapport biedt u:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.

Een maatwerkadvies is een energiescan die tot stand komt door een vastgelegde methodiek voor het bepalen energiebesparende maatregelen in bestaande utiliteitsgebouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klant- en situatieafhankelijk, objectief onderzoek wat leidt tot een energieadvies.

Hierbij wordt, gebruikmakend van zelf samen te stellen besparingsmaatregelen, een doeltreffende advisering gegeven om het energiegebruik te reduceren.

De kosten kunnen aftrekbaar zijn van de belastbare winst.

Meer info over de Energie investeringsaftrek via EIA

Meer informatie over EP-U

offerte opvragen