EP-W

Als onderdeel van Europese afspraken en het landelijke klimaatbeleid zijn alle huiseigenaren vanaf 1 januari 2008 verplicht om bij aankoop of verkoop van een woning een Energie-index of Energie Label aan de nieuwe eigenaar te overleggen. De regeling geldt voor alle bestaande woningen ouder dan 10 jaar. De koper of de huurder van een woning krijgt met het Energie Label inzicht in het energieverbruik.

Het Duurzaam Energieloket verstrekt energie-indexen voor bestaande woningen, de zogenoemde EP-W. Middels een Energie-index krijgt u een zeer betrouwbaar inzicht in de energiezuinigheid van uw woning.

Maatwerkadvies Woningbouw

Het Duurzaam Energieloket verstrekt maatwerkadviezen voor bestaande woningen. Een maatadvies vertelt u welke maatregelen u zou kunnen nemen om energie te besparen. Verder geeft dit maatwerk advies u inzicht in de investeringskosten en terugverdientijden.

Als consument kunt u daarbij uw specifieke wensen en eisen aan stellen, zoals een accent op de verbetering van het wooncomfort of het binnenklimaat. Ook kunnen accenten gelegd worden op onderdelen die minder met de energetische situatie te maken hebben, zoals de veiligheid van de woning of eisen die u wilt stellen aan de toegankelijkheid van uw woning.

Ook is het mogelijk dat wij met u onderzoeken of het in uw specifieke situatie voordelig zou kunnen zijn om uw investeringen te financieren. Zo nemen wij in de financiële analyse de invloed van de ontwikkeling van de energieprijzen, de rente en inflatieontwikkelingen, en inkoopprijzen van de maatregelen mee. Ook geven we inzicht in de nauwkeurigheid en gevoeligheid van de berekeningen.

Het Duurzaam Energieloket is gecertificeerd volgens normering van de BRL 9500 (delen W/B W/D, U/B en U/D). Om in aanmerking te komen voor de subsidie 'Energiebesparing Eigen Huis' op advies en/of de procesondersteuning bent u dus aan het juiste adres.