VvE Duurzaamheidsadvies

Het Duurzaam Energieloket werkt nauw samen met het VvE duurzaamheidsloket. Wij hebben onze expertise samengevoegd en een energie en duurzaamheid aanpak ontwikkeld voor Verenigingen van Eigenaren. Verenigingen van Eigenaren en VvE Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het behoud van de waarde van de appartementen en voor het onderhoud.

Veel gehoorde klachten ten aanzien van het wooncomfort kunnen zijn; tocht, koude en een almaar stijgende energierekening. Om tegemoet te kunnen komen aan de klachten en iets te kunnen doen aan wooncomfort verbetering,waardevermeerdeing en energiebesparing zijn investeringen nodig.

Vaak kunnen dergelijke investeringen terugverdiend worden door besparingen op de energierekening. Een manier om duurzaamheid op de agenda van de VvE te zetten is door energie/duurzaamheid en de daarbij behorende maatregelen te incorporeren in de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP).

Een andere uitdaging waar een VvE (bestuur) mee te maken heeft is de complexe besluitvorming.

Het VvE Duurzaamheidsloket heeft zich gespecialiseerd in alle aspecten die er bij verduurzaming, waardevermeerdering, comfortvergroting en energiebesparing van de VvE aan de orde zijn.

Bouwkundige mogelijkheden, Meerjaren onderhoudsplanning, financiering, besluitvorming, technische ontwikkelingen zijn allen onderdelen van ons stappenplan.

Voor meer info ga naar www.vveduurzaamheidsloket.nl