Woningwaarderingsstelsel (WWS) Puntentelling

Binnen het Woningwaarderingsstelsel zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Als gevolg van deze aanpassing kan de woningwaardering in schaarstegebieden zoals Amsterdam en Amstelveen met maximaal 25 punten worden verhoogd bij nieuwe verhuurcontracten. Deze wijziging geeft huiseigenaren nieuwe mogelijkheden. De nieuwe regeling voor de huurmarkt, ook wel de ‘Donnerregeling’ genaamd, bestaat pakweg uit drie maatregelen:

1. Een verplicht energielabel
Het woonwaarderingsstelsel, ook wel de puntentelling genaamd,is veranderd per 1 juli 2011. Het energielabel van een woning gaat een grotere rol spelen in de berekening van een zelfstandige huurwoning. Tot nog toe speelde slechts enkele energie besparende voorzieningen mee. Het verplichte energielabel zal nu echter als geheel mee tellen. Deze nieuwe regels gelden overigens niet voor de geliberaliseerde verhuur. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

2. Een huurverhoging tegen scheefwonen
Indien je een inkomen van meer dan €43.000 per jaar en een huis huurt, krijg je mogelijk te maken met een extra huurverhoging bovenop de inflatiecorrectie. De regeling zal per 1 juli 2012 in werking treden. Het doel van deze regeling is de doorstroming op de huurmarkt te stimuleren. Hierdoor moet het zogenaamde ‘scheefwonen’ worden tegengegaan, waarbij er meer woningen beschikbaar komen voor lagere inkomens.

3. Herziening van het puntenstelsel
Voor huiseigenaren die willen verhuren kan de aangekondigde herziening van het puntenstelsel interessant zijn. Alle sociale huurwoningen zouden namelijk 25 extra punten krijgen. Dat betekent ten eerste dat de huur omhoog gaat voor nieuwe bewoners, maar bovenal meer woningen die in de vrije sector terecht komen. Bereken uw nieuwe situatie middels deze puntencalculator. In Amsterdam bijvoorbeeld zou dit betekenen dat 28.000 van de 200.000 sociale huurwoningen sociale huurwoningen in de vrije sector terechtkomt, omdat de huur hoger wordt dan €650. De regeling is geldig voor alle huurcontracten vanaf 1 oktober 2011.

Om erachter te komen of uw woning na de invoering van de Donner regeling en de invoering van het energielabel in het woningwaarderingsstelsel, geschikt is om te verhuren leveren wij een advies krijgen dat zowel gebaseerd is op het energielabel als op de puntentelling