FedEC maant minister Blok tot actie bij utiliteitsbouw.

fedec-logo ‘Markt voor energielabels in gevaar’ De Federatie van Energieconsultants (FedEC) krijgt steeds meer signalen van EPA-U adviseurs dat de markt voor energielabels van utiliteitsgebouwen in gevaar is. De vereniging van dringt bij minister Blok aan om de handhaving via een bestuurlijke boete te bekrachtigen.
Dit schrijft FedEC in een brief aan minister Blok van Binnenlandse Zaken. Minister Blok heeft FedEC de opdracht gegeven om de kwaliteitsborging van het energielabel voor utiliteitsgebouwen te verbeteren. Hiervoor zet FedEC momenteel een systeem op. FedEC krijgt echter van de EPA-U adviseurs onder haar leden steeds meer signalen dat de markt voor de energielabels utiliteitsbouw in gevaar is. Dit komt voornamelijk omdat de bestuurlijke boete bij het ontbreken van het energielabel wettelijk nog niet is geregeld. Hiervoor ligt een wetswijziging bij de Tweede Kamer, maar de behandeling van dat wetsvoorstel staat nog niet op de agenda. Verbaasd FedEC is verbaasd dat de bestuurlijke boete nog niet is geregeld. “Wij hadden de hoop dat de markt weer zou aantrekken op 1 juli 2014 met de aanvullende eisen van de Europese richtlijn EPBD voor het energielabel utiliteitsbouw. “Omdat er niet gehandhaafd wordt annuleren steeds meer opdrachtgevers hun opdrachten of beginnen er niet eens aan. Hierdoor komen steeds meer EPA-U adviseurs werkeloos op de bank te zitten”, schrijft FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim. FedEC dringt er bij de minister ‘met klem’ op aan dat hij er alles aan zal doen dat de Tweede Kamer het voorstel voor de bestuurlijke boete zo snel mogelijk goedkeurt. Utiliteitsbouw Energielabels geven de energiezuinigheid van een woning of gebouw aan. Bij utiliteitsbouw, waaronder gebouwen van kantoren, scholen en winkelcentra vallen, is de kwaliteit van de afgegeven energielabels afgelopen jaren niet verbeterd, blijkt uit een steekproef. Minister Blok heeft met FedEC afspraken gemaakt over de kwaliteitsborging van het energielabel in de utiliteitsbouw. Zo zorgt FedEC onder meer voor bijscholing van alle energieadviseurs en controleert FedEC de kwaliteit van het werk van haar leden met steekproeven. http://www.ensoc.nl/…/markt-voor-energielabels-gebouwen-in-…